Zarządzanie procesem ryzyka nadużyć wewnętrznych w ramach Financial Crime Compliance w Organizacji. Należyta staranność w zarządzaniu ryzykiem nadużyć wewnętrznych-WARSZTATY

Termin i miejsce
30 października 2019

REGENT WARSAW HOTEL
ul. Belwederska 23

CEL WARSZTATÓW

  • Omówienie zagadnień dotyczących radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z ryzykiem nadużyć wewnętrznych w zakresie oszustw, korupcji, kradzieży, celowego wprowadzania w błąd, wykorzystania informacji poufnych dla uzyskania określonych korzyści materialnych i niematerialnych.
  • Omówienie na przykładach praktycznych, jak zapobiegać, monitorować i wyjaśniać przypadki nadużyć wewnętrznych, z podkreśleniem współpracy komórek organizacyjnych na poziomie drugiej linii obrony
    ( Compliance, HR, Ryzyko, Komórka Prawna, Ryzyko), oraz Audytu z poziomu trzeciej linii obrony oraz określenie tej współpracy jako system naczyń połączonych

Do kogo skierowane:

  • Pracowników/ Koordynatorów zajmujących się aspektami ryzyka operacyjnego, kontroli, Compliance w ramach pierwszej linii obrony
    Pracowników obszarów Compliance, Ryzyka, Obszarów Zapobiegania Nadużyciom, Obszary zajmujące się kontrola wewnętrzna w ramach drugiej linii obrony
    Pracowników audytu wewnętrznego, monitorujących, weryfikujących i audytujących obszary z zakresu nadużyć w ramach trzeciej linii obrony.

Prowadzący:

Jacek Zdziarstek -Niezależny ekpert

Paweł Żołyniak – Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom BNP Paribas Bank Polska S.A.

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie