Wydarzenia

Pobierz program szkolenia

 

 

Termin i miejsce
23-24 września 2014

Warszawa Hotel Holiday Park

Program

  1. OGRANICZENIE SWOBODY WYBORU KOMORNIKA W PROJEKCIE NOWELIZACJI USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI
  2. EGZEKUCJA SĄDOWA-ZYSKI I STRATY
  3. WPŁYW WYBORU SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PODLEGAJĄCYCH ZAJĘCIU NA SZYBKOŚĆ POSTĘPOWANIA
  4. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZY WIERZYCIELEM A KOMORNIKIEM
  5. UDZIAŁ WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W TYM PREFEROWANE FORMY KOMUNIKACJI PRZEZ KOMORNIKÓW
  6. DZIAŁANIA POLUBOWNE NA ETAPIE EGZEKUCYJNYM
  7. UPROSZCZONA EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI– zalety i wady z praktycznego punktu widzenia

Prelegenci

W roli prelegentów wystąpią eksperci i wieloletni praktycy takich firm i instytucji jak : getBACK S.A, Krajowa Rada Komornicza, Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych, Alior Bank S.A., Euro Bank S.A., Kancelaria Raven.