WSKAŹNIKI WINDYKACYJNE- jak dobrze mierzyć działania odzyskujące należności-II edycja / BŁĘDY I PORAŻKI WINDYKACJI- II edycja- 14-15 WRZEŚNIA 2021

Wydarzenie w formule hybrydowej

Cena, w zależności od wybranej wersji( liczby dni i formuły), obejmuje:

Udział osobisty w 1 dniu (do wyboru) -prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.

 • 1200 zł netto- przy zgłoszeniu do 3 września
 • 1600 zł netto- przy zgłoszeniu po 3 września

Udział osobisty w 2 dniach :

 • 1800 zł netto- przy zgłoszeniu do 3 września
 • 2200 zł netto- przy zgłoszeniu po 3 września

Udział zdalny w 1 dniu (do wyboru) dostęp on-line (platforma zoom) do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

 • 1000 zł netto- przy zgłoszeniu do 3 września
 • 1300 zł netto-przy zgłoszeniu po 3 września

Udział zdalny w 2 dniach dostęp on-line (platforma zoom) do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

 • 1400 zł netto-przy zgłoszeniu do 3 września
 • 1700 zł netto-przy zgłoszeniu po 3 września

W przypadku udziału zdalnego, Certyfikat dla chętnych- dodatkowy koszt 30 zł netto.

 

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)


  Wybieram uczestnictwo:

  Osobiste:

  Zdalne:

  Certyfikat:

  Certyfikat -dodatkowy koszt 30 zł netto

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin