WSKAŹNIKI WINDYKACYJNE- JAK DOBRZE MIERZYĆ DZIAŁANIA ODZYSKUJĄCE NALEŻNOŚCI – 3 WRZEŚNIA 2020

Cena, w zależności od wybranej wersji, obejmuje:

1. Udział osobisty-prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat

 • 1350 zł netto-przy zgłoszeniu do 21 sierpnia
 • 1750 zł netto-przy zgłoszeniu po 21 sierpnia

2. Udział w wydarzeniu w formie zdalnej– dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu

 • 950 zł netto-przy zgłoszeniu do 21 sierpnia
 • 1350 zł netto-przy zgłoszeniu po 21 sierpnia

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Wybieram uczestnictwo:

  Udział osobisty-prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, CertyfikatUdział w wydarzeniu w formie zdalnej- dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi

  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin