WPŁYW SANKCJI NA GOSPODARKĘ I ŁAŃCUCHY DOSTAW – 9 CZERWCA 2022

Cena, w zależności od terminu wynosi

 • 650 zł netto-przy zgłoszeniu do 02 czerwca 2022 r. (dostęp do transmisji, materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu)
 • 1050 zł netto-przy zgłoszeniu po 02 czerwca 2022 r. (dostęp do transmisji, materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu)

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)


  Certyfikat:

  Certyfikat (forma papierowa) - koszt 30 zł netto

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin