USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH- rady przy wdrożeniu i aspekty praktyczne

Termin
9 kwietnia 2019

Warszawa

Program

  • Compliance w praktyce – aktualności praktyczne wynikające z praktyki nadzorczej w sektorach regulowanych
  • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – przesłanki odpowiedzialności
  • Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  • Praktyczne sposoby zastosowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w wybranych branżach
  • Kodeksy etyczne, antykorupcyjne, internal investigation, forensic audit i inne wdrożenia niezbędne do przeprowadzenia w zw. z wejściem wżycie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
  • Praktyczne aspekty przebiegu postępowania przygotowawczego i uprawnienia świadka/podejrzanego w kontekście udziału pracownika lub organu instytucji finansowej w procesie karnym
  • Praktyczne rady przy wdrażaniu wymogów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

PRELEGENCI:
Jacek Zdziarstek-Compliance Expert, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie