TAKTYKA I TECHNIKI PRZESŁUCHANIA Z WYKORZYSTANIEM METODY FBI

Termin: 15-16 maja 2024, Formuła stacjonarna, Warszawa

CELE SZKOLENIA

  • Zapoznanie z metodami efektywnego pozyskiwania informacji,  w tym poznanie zasad przeprowadzania przesłuchań sprzyjających uzyskaniu rzetelnych oraz wiarygodnych informacji;
  • Uzyskanie kompetencji z zakresu taktyki i technik przesłuchania metodą FBI;
  • Nabycie kompetencji w zakresie oceny wiarygodności osoby oraz uzyskiwanych od niej informacji (analiza behawioralna i psycholingwistyczna).

FORMA SZKOLENIA:

warsztat (w tym mini – wykład z pokazem multimedialnym, studium przypadku, ćwiczenia, mini-scenki, indywidualne konsultacje, dyskusja). Podstawową metodą dydaktyczną, wykorzystywaną podczas warsztatu, będzie studium przypadku oraz mini – scenki. Ćwiczenie polegać będą na odegraniu przez uczestników scenek dotyczącej sytuacji z jaką mogą mieć do czynienia będąc uczestnikami postępowania kontrolnego. Opis sytuacji i charakterystyka osób w niej występujących przygotowany zostanie przez trenera. Każde ćwiczenie zakończy się omówieniem i podsumowaniem dotyczącym wskazania efektywnych sposobów działania w prezentowanej sytuacji.

MATERIAŁ DLA UCZESTNIKÓW:

każdy Uczestnik otrzyma materiał w formie e-skryptu, zawierającego podstawowe treści przedstawiane i omawiane podczas warsztatu
z zachowaniem jego programowej struktury. Dodatkowo materiał zawierał będzie informacje (checklist) pozwalające na weryfikację wiarygodności osoby, zarówno na podstawie jej zachowania, jak i treści jej wypowiedzi oraz zalecenia wpływające na zwiększenie poczucia sprawstwa i psychologicznego bezpieczeństwa prowadzącego przesłuchanie, w tym sposoby zarządzania stresem i emocjami.

PRELEGENT:

MARIOLA DOROTA WOŁOSZYN
Psycholog, ekspert w zakresie psychologii kryminalnej i śledczej. Oficer Policji w stanie spoczynku (od 2013 r.). Absolwentka UMCS (studia psychologiczne) w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji (oficerskie studium podyplomowe) w Szczytnie. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania policyjnego psychologa. Jej ostatnie 13 lat służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań realizowanych przez policjantów pionów operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz prewencji. Była konsultantem policyjnych negocjatorów.

Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów, m.in. z Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA (FBI), Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie psychologii kryminalnej, sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i psycholingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, oceny dysfunkcji w środowisku pracy (mobbing i dyskryminacja), diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych. Zajmuje się opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań. Realizuje zadania z zakresu diagnozy, opiniowania, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Jest wykładowcą m.in. Collegium Civitas (psychologia kryminalna, profilowanie nieznanych sprawców, przestępczość kobiet i nieletnich, psychologia terroryzmu), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia śledcza, interwencja kryzysowa), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie (psychologia oszustwa, sprawcy przestępstw gospodarczych, pozyskiwanie informacji z wykorzystaniem metody FBI).

 

Cena uczestnictwa w dwudniowych warsztatach uzależniona jest od terminu zgłoszenia :

  •  2600 zł netto-do 10 maja 2024 r.
  • 3100 zł netto-po 10 maja 2024 r.

W cenie- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po warsztatach, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie