TAKTYKA I TECHNIKI PRZESŁUCHANIA Z WYKORZYSTANIEM METODY FBI – 15-16 maja 2024

Cena uczestnictwa w dwudniowych warsztatach uzależniona jest od terminu zgłoszenia :

 • 2600 zł netto-do 10 maja 2024 r.
 • 3100 zł netto-po 10 maja 2024 r.

W cenie- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po warsztatach, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.

 

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Miejsce na uwagi