RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – aspekty praktyczne XV edycja

WYDARZENIE W FORMULE HYBRYDOWEJ

Termin: 19 października 2023, Warszawa

  • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym przez KRZ a zasada formalizmu procesowego. Na jakie potencjalne braki formalne zwrócić szczególna uwagę?
  • Upadłość banków
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka organów spółek jako konsekwencja niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
  • Funkcjonalności Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w kontekście Portalu Sądowego
  • Ulga za złe długi w podatku VAT – perspektywa wierzyciela
  • Ustalenie zakresu zabezpieczenia wierzytelności w ramach spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

PRELEGENCI:

Referendarz sądowy Anna Cichecka – Kierownik Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacji działającej przy V Wydziale Gospodarczym w Sądzie Rejonowym w Opolu

 

Koszt udziału osobistego i zdalnego jest taki sam i uzależniony jest od terminu zgłoszenia

  • 1500 zł netto- przy zgłoszeniu do 13 października 2023 r.
  • 2000 zł netto- przy zgłoszeniu po 13 października 2023 r.

Udział osobisty-w cenie prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.
Udział zdalny- w cenie dostęp on-line do transmisji , materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej po wydarzeniu, Certyfikat

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie