RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – aspekty praktyczne XIV edycja

WYDARZENIE W FORMULE HYBRYDOWEJ

Termin: 04 kwietnia 2023

Arche Hotel Krakowska
Al. Krakowska 237, Warszawa

 • Przymusowa restrukturyzacja Banku
 • Wycena przedsiębiorstwa i jego aktywów na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Pozycja wierzyciela zabezpieczonego w postępowaniach restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania o zatwierdzenie układu
 • Realizacja roszczeń wynikających z czynności prawnych bezskutecznych wobec masy upadłości -case study
 • Dopuszczalność sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu sanacyjnym
 • Zmiana i uchylenie układu
 • Artykuł 74 Ustawy o TSKOK, a obrót wierzytelnościami KASY w upadłości

PRELEGENCI:

Sędzia Łukasz Zawadzki -Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu

     

Cena, w zależności od wybranej wersji i terminu, obejmuje:

Udział osobisty-prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat

 • 1700 zł netto- przy zgłoszeniu do 24 marca 2023 r.
 •  2300 zł netto- przy zgłoszeniu po 24 marca 2023 r.

Udział w wydarzeniu w formie zdalnej( platforma zoom)- dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

 • 1400 zł netto- przy zgłoszeniu do 24 marca 2023 r
 • 1900 zł netto- przy zgłoszeniu po 24 marca 2023 r.
 • Certyfikat( forma papierowa) dla chętnych- dodatkowy koszt 30 zł netto.

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie