RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – aspekty praktyczne XIII edycja

WYDARZENIE W FORMULE HYBRYDOWEJ (platforma zoom)

Termin: 5 Października 2022,

 • Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Kluczowe planowane zmiany w Prawie Restrukturyzacyjnym w ramach implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w upadłości i restrukturyzacji
 • Praktyczne uwagi nt. funkcjonowania postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzyciela
 • Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jak nie tworzyć propozycji układowych?

PRELEGENCI:

Sędzia Łukasz Zawadzki -Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu

     

Cena, w zależności od wybranej wersji, obejmuje:

Udział osobisty-prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat

 • 1500 zł netto- przy zgłoszeniu do 23 września
 • 1900 zł netto- przy zgłoszeniu po 23 września

Udział w wydarzeniu w formie zdalnej( platforma zoom)- dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

 • 1200 zł netto- przy zgłoszeniu do 23 września
  1600 zł netto- przy zgłoszeniu po 23 września

W przypadku udziału zdalnego, Certyfikat (forma papierowa) dla chętnych- dodatkowy koszt 30 zł netto

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie