RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ Przedsiębiorstw-aspekty praktyczne XII edycja

WYDARZENIE W FORMULE ONLINE (platforma zoom)

Termin: 6 kwietnia 2022,

  • Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w znowelizowanym Prawie restrukturyzacyjnym
  • Przebieg nowego postępowania o zatwierdzenie układu oraz planowane zmiany
  • Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) w postępowaniu upadłościowym
  • Korekta podatku od towarów i usług (ulga na złe długi) w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
  • Współpraca pomiędzy Doradcą Restrukturyzacyjną a Wierzycielem Finansowym w toku postępowania restrukturyzacyjnego

PRELEGENCI:

        

PARTNER WYDARZENIA

Cena, w zależności od terminu zgłoszenia wynosi:

  • 1150 zł netto – przy zgłoszeniu do 30 marca
  • 1500 zł netto – przy zgłoszeniu po 30 marca

Certyfikat dla chętnych- dodatkowy koszt 30 zł netto.

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie