RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW –ASPEKTY PRAKTYCZNE VIII EDYCJA

Termin
8 LIPCA 2020,WARSZAWA

PROGRAM

 • Pre-pack po nowemu, czyli o zasadach i szansach nowelizacji
 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zmienione postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z epidemią Covid-19
 • Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym – analiza praktyki sądów
 • Bezskuteczność sprzedaży aktywów na gruncie prawa upadłościowego – studium przypadku
 • Nowa upadłość konsumencka z perspektywy wierzyciela
 • Zgłoszenie wierzytelności po nowelizacji prawa upadłościowego

 

PRELEGENCI:

dr Piotr Stanisławiszyn -Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktor nauk prawnych

Cena, w zależności od wybranej wersji, obejmuje:

1.Udział osobisty-prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat

 • 1450 zł netto-przy zgłoszeniu do 26 czerwca
 • 1750 zł netto-przy zgłoszeniu po 26 czerwca

2.Udział w wydarzeniu w formie zdalnej– dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu

 • 900 zł netto-przy zgłoszeniu do 26 czerwca
 • 1200 zł netto-przy zgłoszeniu po 26 czerwca

3.Udział w wydarzeniu w formie zdalnej– dostęp on-line do transmisji bez materiałów szkoleniowych

 • 700 zł netto-przy zgłoszeniu do 26 czerwca
 • 1000 zł netto-przy zgłoszeniu po 26 czerwca

 

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie