RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW-ASPEKTY PRAKTYCZNE- VII edycja

Termin i miejsce
17 października 2019

Hotel Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94

Program

  • Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym wprowadzone ustawą o nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy 3137) oraz ustawą o nowelizacji Prawa upadłościowego (druk sejmowy 3480)
  • Nowe narzędzia prawa upadłościowego w zakresie ochrony masy upadłości i interesów wierzycielskich. Postępowania z wniosku lub powództwa syndyka masy upadłości w przedmiocie bezskuteczności czynności upadłego-studium przypadków procesowych
  • Bezskuteczność a czynności prawne jednostronne – potrącenie, zapłata itp.:
  • Trwałość zobowiązań umownych oraz ograniczonych praw rzeczowych po ogłoszeniu upadłości i otwarciu postępowania sanacyjnego na wybranych przykładach
  • Rada Wierzycieli – prawa i obowiązki a rzeczywistość (wybrane aspekty)

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj-Sędzia Sadu Okręgowego w Warszawie, Sędzia Daria Popłonyk-Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie