RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW -aspekty praktyczne VI edycja

Termin i miejsce
4 kwietnia 2019

Hotel Marriott
al. Jerozolimskie 65/79

Program

  • Praktyczne wykorzystanie instytucji Prawa restrukturyzacyjnego -studium przypadków
  • Postępowanie sanacyjne – od inauguracyjnego wniosku do prawomocnego zatwierdzenia układu – studium przypadku
  • Sanacja- 3 lata funkcjonowania- czy są jakieś efekty?
  • Jak zwiększyć skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego – zagadnienia praktyczne
  • Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo – zagadnienia wybrane

dr hab. Anna Hrycaj- Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp.k., Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy, Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie