RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW -aspekty praktyczne. III EDYCJA

Termin i miejsce
25-26 października 2017

Warszawa Regent Warsaw Hotel,
Ul. Belwederska 23

Program

  • Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK]
  • Problematyka funkcjonowania rady wierzycieli w postępowaniach restukturyzacyjnych – uwagi praktyczne oraz postulaty de lege ferenda
  • Kredyt, leasing i faktoring w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Odpowiedzialność Członka Zarządu Spółki Kapitałowej za niezłożenie wniosku  o ogłoszenie upadłości w terminie
  • Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym
  • Restrukturyzacja w Banku ze szczególnym uwzględnieniem efektów Ustawy prawo restrukturyzacyjne
  • Modele prowadzenia postępowania upadłościowego względem dewelopera – jako próba pogodzenia sprzecznych interesów nabywców i inwestorów

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj-Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Daria Popłonyk-Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy, Magdalena Nałęcz -Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie- Wydział Gospodarczy Odwoławczy, Pekao Bank Polski S.A., Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, Kancelaria Marcina Kubiczka, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k, Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.P.

Partner
logoKMII_www

tatara_logo_krzywe_marrginesy

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz