OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

Termin i miejsce
18 września 2019

SHERATON WARSAW HOTEL
ul. Bolesława Prusa 2

Program

  • Windykacja czy sprzedaż wierzytelności w świetle zmian rynkowo-prawnych
  • Skutki zmian prawnych w obrocie wierzytelnościami
  • Przygotowanie portfela oraz umowy w odniesieniu do uzyskanej finalnie ceny
  • Wycena portfela (parametry zawyżające i zaniżające wartość portfela)-oczekiwania kupującego wobec sprzedającego
  • Sprzedaż portfelowa wierzytelności korporacyjnych

PRELEGENCI:
ING Bank Śląski S.A., AFORTI Collections S.A., Bank Pekao S.A., Aasa Polska S.A., Unlock MUD Sp. z o.o.

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie