NOWOCZESNY HR W WINDYKACJI / PREWINDYKACJA I WINDYKACJA B2B – kompleksowa ochrona firmy. 30-31 MARCA 2022

Cena, w zależności od liczby dni obejmuje:

Udział zdalny w 1 dniu (do wyboru) dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

 • 1150 zł netto- przy zgłoszeniu do 23 marca
 • 1550 zł netto-przy zgłoszeniu po 23 marca

Udział zdalny w 2 dniach dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

 • 1600 zł netto-przy zgłoszeniu do 23 marca
 • 2000 zł netto-przy zgłoszeniu po 23 marca

Certyfikat dla chętnych- dodatkowy koszt 30 zł netto.

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)


  Wybieram uczestnictwo:

  Certyfikat:

  Certyfikat -dodatkowy koszt 30 zł netto

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin