NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE-DWUGŁOS SYNDYKA I WIERZYCIELA PRAKTYCZNE WARSZTATY W FORMULE ON-LINE. 3 GRUDNIA 2020

Cena udziału w warsztatach , w zależności od terminu zgłoszenia wynosi:

 • 500 zł netto-przy zgłoszeniu do 6 listopada (dostęp do transmisji, materiały w wersji elektronicznej po warsztatach)
 • 700 zł netto-przy zgłoszeniu od 7 listopada do 20 listopada (dostęp do transmisji, materiały w wersji elektronicznej po warsztatach)
 • 900 zł netto-przy zgłoszeniu po 20 listopada( (dostęp do transmisji, materiały w wersji elektronicznej po warsztatach

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)


  Certyfikat:

  Certyfikat-dodatkowy koszt 30 zł netto
  TakNie

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin