NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ WINDYKACJI:2022 – 24-25 LISTOPADA 2021

Cena, w zależności od liczby dni:

Udział w 2 dniach konferencji (dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po Konferencji).

 • 1300 zł netto-przy zgłoszeniu do 16 listopada
 • 1700 zł netto-przy zgłoszeniu po 16 listopada

Udział w 1 dniu konferencji (dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po Konferencji).

 • 900 zł netto- przy zgłoszeniu do 16 listopada
 • 1300 zł netto-przy zgłoszeniu po 16 listopada

Certyfikat( dla chętnych)-dodatkowy koszt 30 zł netto

 

Certyfikat( dla chętnych)-dodatkowy koszt 30 zł netto

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)


  Wybieram uczestnictwo:

  Certyfikat:

  Certyfikat -dodatkowy koszt 30 zł netto

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin