NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ WINDYKACJI:2021 DWUDNIOWA KONFERENCJA W FORMIE ZDALNEJ 19-20 LISTOPADA 2020

Cena, w zależności od wybranej wersji ( liczby dni), obejmuje:

Udział w 2 dniach konferencji:

 • 1000 zł netto-przy zgłoszeniu do 5 listopada
 • 1300 zł netto-przy zgłoszeniu po 5 listopada

Udział w 1 dniu konferencji:

 •  700 zł netto-przy zgłoszeniu do 5 listopada
 • 1000 zł netto-przy zgłoszeniu po 5 listopada

 

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)


  Wybieram uczestnictwo:

  2 dni1 dzień

  Certyfikat:

  Certyfikat-dodatkowy koszt 30 zł netto
  TakNie

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin