KONFERENCJA Wskaźniki windykacyjne –IV edycja / Błędy i porażki w windykacji –IV edycja 27-28 WRZEŚNIA 2023

Cena udziału osobistego i zdalnego( platforma zoom) uzależniona jest od liczby dni i terminu zgłoszenia

Udział w 1 dniu (do wyboru)

 • 1700 zł netto przy zgłoszeniu do 20 września
 • 2200 zł netto przy zgłoszeniu po 20 września

Udział w 2 dniach :

 • 2400 zł netto przy zgłoszeniu do 20 września
 • 2900 zł netto przy zgłoszeniu po 20 września

Udział osobistyw cenie prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.
Udział zdalny w cenie dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu, Certyfikat.

 

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Wybieram udział:

  Chcę uczestniczyć w wydarzeniu:

  Certyfikat:

  Certyfikat (forma papierowa)

  Miejsce na uwagi