KONFERENCJA – WINDYKACJA POLUBOWNA

KONFERENCJA W FORMULE HYBRYDOWEJ

Termin: 18 maja 2023,

Renaissance Warsaw Airport Hotel
ul. Żwirki i Wigury 1H, Warszawa

 

RING WINDYKACYJNY
Zupełnie nowa formuła panelu dyskusyjnego

Jak windykacja polubowna zmieniła się w ciągu ostatnich 5 lat i jak zmieni się w ciągu 5 następnych

  • Dwa narożniki
  • Trzy rundy
  • Różne opinie
  • Merytoryczna rywalizacja na argumenty
  • Publiczność wybiera zwycięzców każdej rundy

PRELEKCJE

Windykacja pozytywna – inne podejście do windykowania należności na etapie polubownym
Motywowania pracowników w dziale windykacji polubownej
Analiza kluczowych elementów aktualnego projektu ustawy o działalności windykacyjnej
Windykacja polubowna na etapie sądowym i egzekucyjnym
Komunikacja i skuteczne sposoby dotarcia do dłużnika

PRELEGENCI

GEKKO Collections, Bank Pekao SA, Interrisk TU SA (Vienna Insurance Group), Orange Polska SA, INTRUM

Cena uczestnictwa zdalnego i osobistego uzależniona jest od terminu zgłoszenia

  •  1500 zł netto do 12 maja
  • 2000 zł netto po 12 maja

Udział osobisty – w cenie prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.

Udział zdalny – w cenie dostęp online, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu
W przypadku udziału zdalnego, Certyfikat (forma papierowa) dla chętnych- dodatkowy koszt 30 zł netto

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie