KONFERENCJA – WINDYKACJA POLUBOWNA – 18 MAJA 2023

Cena uczestnictwa zdalnego i osobistego uzależniona jest od terminu zgłoszenia

 •  1500 zł netto do 12 maja
 • 2000 zł netto po 12 maja

Udział osobisty – w cenie prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.

Udział zdalny – w cenie dostęp online, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu
W przypadku udziału zdalnego, Certyfikat (forma papierowa) dla chętnych- dodatkowy koszt 30 zł netto

 

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Wybieram udział:

  Certyfikat:

  Certyfikat (forma papierowa) - koszt 30 zł netto

  Miejsce na uwagi