EFEKTYWNA WINDYKACJA TERENOWA

14-15 Kwietnia 2015

Warszawa Hotel Novotel

Program

  1. Budowa Zespołu Windykacyjnego
  2. Zarządzanie Zespołem Windykatorów Terenowych
  3. Pokonać rutynę – wyzwanie dla Windykatora Terenowego
  4. Model Windykacji Terenowej
  5. Modele zachowań dłużnika
  6. Przetwarzanie danych osobowych w procesie windykacji
  7. Skip Tracing i cybernetyczne namierzanie dłużników jako narzędzie wsparcia windykatorów terenowych

Prelegenci

W roli prelegentów wystąpią eksperci i wieloletni praktycy takich firm i instytucji jak: EGB Investments, SAF S.A,Raiffeisen Polbank, getBACK S.A.,Bank BPH,Kancelaria Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Sp. p.,VEX Sp. o.o.

Pobierz program warsztatu

Wyślij Zgłoszenie