DŁUGI I WINDYKACJA W CZASIE PANDEMII

Termin
15 kwietnia
KONFERENCJA W FORMULE ZDALNEJ

  • Antykruchość w windykacji – jak wzmocnić się przez kryzys
  • Trendy na rynku portfeli NPL – widziane oczami Biura Informacji Kredytowej S.A.
  • Stan i przyszłość upadłości konsumenckich i restrukturyzacji
  • Sądowe i egzekucyjne dochodzenia roszczeń w czasie pandemii
  • Dług publiczny i niskie stopy procentowe – szansa czy zagrożenie?
  • Branża windykacyjna w czasie i po pandemii

 

PRELEGENCI:

GEKKO Collections, Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Alior Bank S.A., BEST S.A. , RK Legal, Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy -Woli w Warszawie

 

Cena udziału w konferencji, w zależności od terminu zgłoszenia wynosi:

  • 895 zł netto-przy zgłoszeniu do 29 marca
  • 1250zł netto-przy zgłoszeniu od 30 marca do 12 kwietnia
  • 1650 zł netto – przy zgłoszeniu po 12 kwietnia

Certyfikat-dodatkowy koszt 30 zł netto

 

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie