DŁUGI I WINDYKACJA W CZASIE PANDEMII KONFERENCJA W FORMULE ZDALNEJ 15 KWIETNIA 2021

Cena udziału w konferencji, w zależności od terminu zgłoszenia wynosi:

 • 895 zł netto-przy zgłoszeniu do 29 marca
 • 1250zł netto-przy zgłoszeniu od 30 marca do 12 kwietnia
 • 1650 zł netto – przy zgłoszeniu po 12 kwietnia

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)


  Certyfikat:

  Certyfikat-dodatkowy koszt 30 zł netto
  TakNie

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin