Budowanie w instytucji struktur przeciwdziałania praniu pieniędzy – ujęcie praktyczne i studium przypadków z analizą-WARSZTATY

Termin i miejsce
2 października 2019

Regent Warsaw Hotel
ul. Belwederska 23

Program

Celem warsztatów jest zapoznanie z praktycznymi aspektami budowy i skutecznego funkcjonowania systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML-anti money laundring) w podmiotach sektora finansowego. W trakcie warsztatów dokonana zostanie analiza różnorodnych przypadków zaangażowania podmiotów sektora finansowego w proceder prania pieniędzy wraz z propozycjami działań zaradczych w postaci systemu przeciwdziałania i reagowania na zdarzenia.

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej podmiotów sektora finansowego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo instytucji.

Pobierz program

Pobierz regulamin

Wyślij Zgłoszenie