BŁĘDY I PORAŻKI DZIAŁÓW ANTYFRAUDOWYCH -II edycja – 6 PAŹDZIERNIKA 2022

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

 • 1300 zł netto- przy zgłoszeniu do 28 września
 • 1700 zł netto- przy zgłoszeniu po 28 września

Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Miejsce na uwagi