BŁĘDY I PORAŻKI DZIAŁÓW ANTYFRAUDOWYCH- 21 WRZEŚNIA 2021

Wydarzenie w formule hybrydowej

Cena, w zależności od wybranej wersji, obejmuje:

Udział osobisty-prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat

 • 1100 zł netto- przy zgłoszeniu do 10 września
 • 1500 zł netto- przy zgłoszeniu po 10 września

Udział w wydarzeniu w formie zdalnej (platforma zoom) dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu. Certyfikat dla chętnych- dodatkowy koszt 30 zł netto.

 • 800 zł netto- przy zgłoszeniu do 10 września
 • 1100 zł netto-przy zgłoszeniu po 10 września

  Zgłaszam udział w Spotkaniu:  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Wybieram uczestnictwo:

  Udział osobisty-prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, CertyfikatUdział w wydarzeniu w formie zdalnej (platforma zoom)- dostęp on-line do transmisji z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

  Certyfikat:

  Certyfikat dla chętnych przy udziale zdalnym -dodatkowy koszt 30 zł netto.
  TakNie

  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.


  Pobierz regulamin