AUDYT ŚLEDCZY w praktyce – IV edycja. 22 października 2019

Zgłaszam udział w Spotkaniu:Dane uczestnika:

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Departament (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)


Dane firmy:

Nazwa firmy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Budynek (wymagane)

Lokal

Kod pocztowy (wymagane)

Miasto(wymagane)

NIP(wymagane)

E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

Miejsce na uwagi


*Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.

** Wysyłając zamówienie(wpisz zgłoszenie) zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Gold Solutions Tomasz Siwiec oraz partnerów Spotkania, na ich przetwarzanie w celach promocji i marketingu działalności, prowadzonej przez Gold Solutions Tomasz Siwiec, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 833). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.

TakNie
Wyrażam zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych, dotyczących Gold Solutions Tomasz Siwiec oraz partnerów Spotkania, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 1204).


Pobierz regulamin